Skip to content

Decàleg dels espais diàfans més productius

  Els espais diàfans productius són una constant a l’interiorisme de molts centres de treball. La productivitat és vital per a l’èxit empresarial i, lògicament, són preferibles els espais que incrementen l’eficiència i el rendiment.

  Els espais oberts i sense divisions físiques fomenten la col·laboració, la comunicació i l’intercanvi d’idees entre els equips. Quan es prescindeix de les barreres visuals i es promou una interacció més gran, es crea un ambient de treball dinàmic i estimulant.

  5 claus dels espais diàfans més productius

  Per gaudir dels avantatges de les oficines diàfanes és fonamental tenir en compte i aplicar aquestes premisses.

  1. Organitzar i distribuir l’espai

  En primer lloc, cal habilitar àrees específiques per a cada activitat : zones de treball individual, sales de reunions i espais col·laboratius. Així, cada tasca es duu a terme en un entorn adequat, cosa que afavoreix la concentració i la interacció en els professionals. L’absència de barreres i l’amplitud visual consegüent no implica que no hi hagi àmbits especialitzats per a cada tasca.

  2. Prioritzar la qualitat de la il·luminació i la ventilació

  L’abundància de llum natural inspira, motiva i afavoreix la concentració. Així mateix, els escenaris ben ventilats contribueixen a mantenir els treballadors alerta i enfocats a les seves tasques. No és casual que els grans finestrals siguin tan habituals en aquests espais productius.

  3. Fomentar la comunicació i el treball en equip

  L’increment de la interacció humana impulsa l’intercanvi d’idees, la resolució de problemes i el desenvolupament de projectes conjunts. Ara bé, és convenient contemplar per endavant com contribuir encara més a suscitar aquestes relacions. El confort, les àrees socials i el benestar ambiental contribueixen poderosament a propiciar-ho.

  4. Promoure l’harmonia i la coherència

  La concepció i el disseny de les zones diàfanes de treball han de respectar tots dos principis, sobretot, a les zones de transició ambiental . Aquestes oficines, que es perceben globalment com un tot, també han de comptar amb matisos diferencials a les diferents zones.

  5. Prioritzar la funcionalitat

  Cal assumir que producció i funció són dues de les claus dels espais diàfans . Així, en plantejar-los convé aplicar criteris idonis i decantar-se per materials senzills, pràctics i naturals, com ara la fusta o el formigó. Forma i matèria han de potenciar aquesta funcionalitat perseguida.

  Torre d’Ara, com obtenir més avantatges de les oficines diàfanes

  Llogar una oficina a Torre d’Ara ofereix diversos beneficis. Un bon nombre estan relacionats amb el gaudir i l’aprofitament dels espais diàfans. Les nostres instal·lacions prioritzen els àmbits oberts i lluminosos per fomentar la col·laboració i la comunicació corporativa. Els nostres llogaters no triguen a comprovar com augmenta la seva productivitat en aquests espais de treball.

  La presència mínima de parets i divisions físiques promou la interacció i l’intercanvi d’idees. A més, és senzill distribuir el mobiliari i configurar l’oficina, per això aquests escenaris s’adapten amb facilitat a les necessitats canviants de cada empresa.

  A Torre d’Ara , l’enfocament modern i funcional caracteritza el nostre interiorisme. Proliferen els espais diàfans productius i els serveis addicionals, com ara sales de reunions equipades, zones comunes per a descans i networking , o accés a tecnologia avançada. En definitiva, optar per nosaltres és una decisió encertada per millorar l’eficiència i transformar la manera de treballar.

  Back To Top