Skip to content

Sistemes d’autogestió energètica per crear un coworking sostenible

  autogestión energética

  L’ autogestió energètica és fonamental per complir els requisits de cura mediambiental que demana la societat actual. Aquesta es troba cada cop més conscienciada sobre la protecció del planeta i els seus recursos. N’és una bona mostra que, el 5 de juny passat, es va celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient . Precisament, en aquesta línia, Torre d’Ara és un ecoespai laboral de referència .

  Per què se celebra el Dia del Medi Ambient al món?

  El Dia del Medi Ambient té com a objectiu conscienciar la població mundial de la importància de tenir cura del planeta. Fenòmens com les sequeres, l’escalfament global, els esdeveniments atmosfèrics (terratrèmols, inundacions, etc.) o la desertificació estan provocant la degradació dels sòls. Aquests esdeveniments provoquen que els sòls es converteixin en estèrils i milions de persones es vegin obligades a emigrar per sobreviure.

  Per exemple, el 2023, van ser un total de 26,4 milions les que van haver d’abandonar la seva terra per trobar un mitjà de subsistència. Segons les Nacions Unides , el 40% dels sòls del planeta estan degradats, circumstància que afecta la meitat de la població mundial.

  El pitjor és que aquest panorama continua empitjorant . Per tot això, resulta imperatiu celebrar aquest dia mundial per protegir el medi ambient .

  Sistemes d’autogestió energètica i altres trets de sostenibilitat a Torre d’Ara

  Per contribuir a la cura del planeta, Torre d’Ara ha creat un espai de coworking sostenible a Mataró. Es basa principalment en un sistema d’autogestió energètica que es caracteritza per la seva capacitat per autoabastir-se d’energia amb la seguretat deguda i uns costos raonables a partir de fonts no contaminants.

  Així, aquesta autogestió és respectuosa amb el medi ambient i es basa en sistemes ecològics com la instal·lació de panells fotovoltaics, que permeten a l’edifici de Torre d’Ara generar energia neta gràcies a la llum del sol. Com que no necessita combustibles de cap tipus, la contaminació atmosfèrica és reduïda . La seva obtenció no requereix grans instal·lacions, cosa que evita la destrucció d’ecosistemes .

  A més, per complementar aquesta instal·lació, s’ha dotat Torre d’Ara d’un sistema d’emmagatzematge d’energia modern . Aquest consta de bateries fotovoltaiques amb capacitat per a 300 kW, que permeten capturar i emmagatzemar l’energia que produeixen els panells durant el dia i que no s’aprofita en el moment.

  Amb tot això, aquest edifici de coworking cumpleix a l’objectiu de ser 100% autosuficient tant als mesos d’estiu com als d’hivern i fins i tot els dies ennuvolats i les nits. Cal ressaltar el nostre compromís amb la sostenibilitat, ja que amb aquesta mesura minimitza la seva empremta de carboni.

  En definitiva, l’ autogestió energètica és un dels recursos més valuosos dels què es disposa per tenir cura del medi ambient, tal com reclama la societat. A Torre d’Ara ens hem esforçat en crear el espai de coworking sostenible a Mataró. En cas de voler ampliar informació o rebre assessorament personalitzat, només cal consultar les nostres xarxes socials o contactar.

  Back To Top